NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

LIST  MISJONARZY

       DO  PARAFIAN   PARAFII  ŚWIĘTEJ ANNY W ŚWIĘCANACH

                                              19  -  26  maja  2019 r.

 

Umiłowani  Kapłani Duszpasterze,

Bardzo nam Drodzy  Parafianie !!!

 

 

W pierwszych słowach przesyłam całej Waszej rodzinie parafialnej bardzo serdeczne pozdrowienia. Pozdrowienia tym serdeczniejsze, że już wkrótce przybędę do Was, aby z Wami uwielbiać wielką Miłość Boga, która przyszła do nas w Osobie Chrystusa Zbawiciela. To właśnie Jezus sam nas zapewnił, że: „...Tak  Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne... albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali... i uwierzyli”.   / J 3,16; 16,27 /.

Zakończony przed kilku laty Święty Rok MIŁOSIERDZIA był dla nas znakiem, że to my właśnie, my tutaj obecni, jesteśmy dziećmi umiłowanymi Ojca, to nas On wybrał i obdarzył tą łaską, że mogliśmy przeżywać czas Radości i Zbawienia. Ten właśnie Bóg pozwolił nam przejść „bramę trzeciego tysiąclecia” chrześcijańskiej wiary, z całym bogactwem nowych Darów i Łask.

 Największe i najpiękniejsze nawet Dary można przyjąć i wykorzystać, a można także odrzucić i zmarnować. Parafia Wasza świadczy o tym, żeście tych darów nie zatracili, a sam Bóg Wasz trud nie tylko przyjął, ale i pobłogosławił!!

  Radość wypływająca z otrzymania wielu darów, a zwłaszcza Daru Zbawienia, pobudziły Waszych duszpasterzy i wielu wiernych, do przygotowania Misji, ale powinny pobudzić także pozostałych, abyśmy wszyscy, jak jedna rodzina, przyjęli łaskę odpuszczenia grzechów i okazali Bogu należną cześć, uwielbienie i wdzięczność.

Misje Parafialne, to nie jakaś nowa dodatkowa Uroczystość, to nawet nie Dni Skupienia, czy Rekolekcje, ale to wydarzenie zbawcze, to działanie samego Jezusa,  który,  po latach od ostatnich Misji, w te dni  nawiedza Waszą parafię, aby każdego na nowo zbawić.  Misje są najskuteczniejszym środkiem odnowy życia religijnego i moralnego, tak pojedynczego człowieka, jak całych środowisk,  w których żyjemy. Z tej racji Misje ogarniają wszystkich ludzi, wszystkie grupy i stany społeczności parafialnej: dzieci przedszkolne i szkolne, młodzież na wszystkich poziomach edukacji, aż po studiujących akademików, ojców i matki, mężczyzn i kobiety, starszych, szczególnie chorych, osoby samotne, młodych małżonków, rodziców i całe rodziny, a także naszych drogich zmarłych.

Misje chcą przede wszystkim przeniknąć głębię osobowości, umocnić władze duchowe człowieka: serce, wolę, rozum, dlatego odnoszą się do każdego z Was zapraszając wszystkich: i tę cząstkę wierną, praktykującą, zgromadzoną przy Chrystusie, wokół Jego ołtarza i Jego kapłanów,  którą stanowicie właśnie Wy, drodzy Bracia i Siostry, ale także tę grupę  parafian obojętnych, nierzadko  zbuntowanych, skrzywdzonych,  nieszczęśliwych... Jakkolwiek toczy się ich życie, zawsze pozostają przecież naszymi krewnymi, czy przyjaciółmi, naszych bliskimi, braćmi czy siostrami. Oni nie są gorsi, nie mogą być zostawieni sami sobie, przeciwnie, to my mamy przecież nakaz dbać nie tylko o swoje zbawienie, ale zanieść i dać odczuć zbawienie także innym.

Istotnym warunkiem powodzenia Misji jest wasza CZYNNA  WSPÓŁPRACA  z Waszymi kapłanami i nami - Misjonarzami. Wy jako „misjonarze w domu” przygotujcie już teraz  siebie osobiście i otoczenie przez modlitwę, post, wyrzeczenia, uczynki miłosierdzia. Zainteresujcie Misjami innych, mówcie o nich w swoich środowiskach, docierajcie do tych, którzy są z dala od Kościoła i od sakramentów. aby wszystkich zaniepokoić innością, entuzjazmem i radykalizmem wiary, wszystkich napotkanych zwłaszcza uśpionych i oziębłych w  wierze katolików.

Taka postawa staje się kluczem do powodzenia każdych Misji !!!  Wola Chrystusa Pana: „Jak Ojciec Mnie  posłał, tak i Ja was posyłam...” oraz „ Mam także inne owce... nie z tej owczarni. I je muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu Mego”. / J 20, 21; 10,16 / muszą stać się programem i pragnieniem serca każdego z nas !!!

Celem Misji jest ponowne opowiedzenie się za Chrystusem, Wybranie Chrystusa Jedynym  moim Panem i Zbawicielem, a drogą mego życia droga Ewangelii Chrystusowej i Wiary Świętej w Kościele Katolickim. Tego ponowienia dokona każdy parafianin, każda Rodzina, a przez to cała Parafia. Przez oddanie się wszystkich pod opiekę Jezusa – Miłosiernego Zbawiciela, staniemy się jednym sercem, bijącym dla wspólnoty parafii i całego Kościoła.

Przez osiem dni misyjnych będziemy głosić Wam Słowo Boże – centralną prawdą Radosnej Nowiny: „Bóg Jest Miłością”, Bóg jest Miłością w Sobie samym i dla nas. Jezus Chrystus ukrzyżowany za nas, ze swoim sercem, otwartym włócznią, jest najbardziej wzruszającym objawieniem Miłości Ojca wobec nas: „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego... nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał..”. W Nim ukazał Baranka:, „który gładzi grzechy świata...” biorąc je od nas, na siebie. Żadne słowo, nawet objawiające Słowo Boga, nie było zdolne bardziej ukazać prawdy o Bożej miłości do człowieka, niż przebite Serce Ukrzyżowanego, z którego wypłynęła Krew i Woda. Zmartwychwstały Chrystus ukazuje je słowem i gestem, jako symbol swej Miłości i przedmiot czci mówiąc do Tomasza: „Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym... Błogosławieni, którzy…uwierzyli”/ J 20, 27nn /.

Ze słuchania rodzi się wiara, zatem słuchanie Słowa Bożego, pobudza w nas życie wiary, która wyraża się Sakramentach, czyli znakach Bożej w nas obecności. Nawrócenie, następnie świadomy i upragniony Sakrament Pojednania, a zwłaszcza przystąpienie do stołu Eucharystii, umacnia nas mocą Ducha Świętego, na dalsze życie i Apostolskie działanie. To wszystko stanowi Zbawienie człowieka, a pochodzi z jedynego źródła: Miłosiernego Serca Zbawiciela. Jak dobrze się składa, że Miłosierdzie – największy przymiot Boga –  będzie w Parafii Waszej bogato głoszone, rozważane i rozmyślane.  

Nasze przepowiadanie misyjne i szafarstwo Sakramentami Świętymi, ubogacamy nabożeństwami i uroczystościami misyjnymi. I tak w poniedziałek i wtorek zapraszamy na nauki stanowe dorosłych parafian. Niewiasty zapraszamy w poniedziałek, a mężczyzn we wtorek.

We środę rano gromadzimy chorych, cierpiących, starszych na nabożeństwo Sakramentu Namaszczenia, a wieczorem / procesja ze świecami na cmentarz i /modlitwa za naszych bliskich zmarłych.  

We czwartek odprawiane będzie - istotne dla całych misji - nabożeństwo Przebłagania Boga za grzechy parafii i  Pojednania w całej Wspólnocie parafialnej. Dlatego nie dzielimy już ludzi na grupy i stany, ale przybywamy wszyscy całymi rodzinami w komplecie na to swoiste Nabożeństwo.

Piątek to dzień szczególny, procesja z Krzyżem misyjnym ulicami parafii, instalacja Krzyża i publiczne Wyznanie Wiary przy Krzyżu, oraz uroczyste poświęcenie parafii Najświętszemu Sercu Jezusa – Zbawiciela. Przyniesiemy nasze Krzyże i obrazy dla świadectwa wierze i dla poświęcenia siebie Jezusowi  pod opiekę.

W sobotę – odnawiamy ślubowania Małżeńskie i udzielamy błogosławieństwa dla wszystkich Małżeństw i Rodzin,  grup i stanów. Zapraszamy także do Jezusa malutkie dzieci: noworodki, niemowlaki i przedszkolaki wraz ze swoimi młodymi przecież Ojcami i Matkami,  na błogosławieństwo dla ich nowego, świętego stanu i powołania.

Niedziela jest w Misjach dniem Komunii św. Generalnej, przyjęcia łaski, oraz specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego. A u nas przypada w Dzień Matki.

Mamy nadzieję, że te misyjne dni, ich charakter i nabożeństwa, pomogą Wam wszystkim odkryć wartość i piękno swojej wiary i powołania, a także przywrócą każdemu jego godność i swoje miejsce w odnowionej Wspólnocie Parafii.

Daj Boże, aby Misje wydały godny owoc, który przecież jest właściwym świadectwem nawrócenia i życia z Bogiem. Łatwo go rozpoznać, gdyż:

·        przemienia on pobożność prywatną, w gorliwość apostolską; 

·        śpiącą społeczność budzi do aktywnego duszpasterstwa;

·         zamkniętą w sobie parafię natchnie do odpowiedzialności za życie i losy Kościoła;      upowszechnia i ożywia nabożeństwa:

 I piątku, ze spowiedzią i komunią św. wynagradzającą,

 I czwartku, z Godziną św. i modlitwą za powołania,

                 I soboty miesiąca z Różańcem, jako zadośćuczynieniem za grzechy innych.

Owoc Ducha Św. to także większa liczba i gorliwsza modlitwa i działalność: kół Żywego Różańca, Grupy i całego Ruchu Miłosierdzia Bożego, Akcji Katolickiej,  Grupy Apostolstwa Dobrej śmierci, Chóru, Oazy na wszystkich poziomach, Ministrantów, Apostolstwa Trzeźwości, oraz Grupy Misyjnej dzieci i wszelkich grup modlitewnych i apostolskich, w tym także charytatywnych. To należy do istoty Misji i do istoty nawrócenia: stać się jak Jezus wobec Boga i jak Brat wobec innych.

Kim jesteśmy My – Misjonarze?

Należymy do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, popularnie nazywanego Zgromadzeniem Księży Pallotynów. Zgromadzenie nasze - dobrze Wszystkim znane - słynie z drukarni Pallottinum, która jako jedyna drukowała i drukuje Biblię Tysiąclecia i wszystkie księgi kościelne i liturgiczne. Słyniemy też z prężnej działalności misyjnej, w wielu krajach świata, na wszystkich kontynentach, a w kraju także z szerokiej działalności apostolskiej, szczególnie w propagowaniu Kultu Miłosierdzia Bożego i Kultu Matki Bożej Fatimskiej. W czasie ostatniej swojej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty, w liczbie 108 polskich męczenników czasu wojny i niewoli, beatyfikował dwóch Księży Pallotynów: Józefa Jankowskiego i Józefa Stanka, męczenników za wiarę i służbę Ojczyźnie. To wielkie wyróżnienie i łaska , a dla nas pomoc, ale też zobowiązanie, by tego daru,  nie zmarnować, nie zniszczyć, nie zbezcześcić. W tym duchu przybędę do Waszej parafii, prosząc Matkę Bożą Nieustającej Pomocy i Królową z Jasnej Góry, Świętą Annę i wszystkich Patronów Waszych: o orędownictwo i wspomożenie. Cieszę się na to Misyjne spotkanie na Waszej – wybranej przez Boga - ziemi, spodziewam się bowiem, iż nikogo z Was nie zabraknie oraz, że przyjmiecie naszą posługę,  jakby posługę samego Jezusa.

Módlcie się w naszej intencji, jak i my o Was pamiętamy w naszych modlitwach i ofiarach kapłańskich! „Szczęść Boże” w przygotowaniu przedmisyjnym i Waszym życiu osobistym!!!

Do bliskiego zobaczenia.   

 

    Wasi Misjonarze – Księża Palotyni

           o. Emilian SAC

安i皻a

Pi徠ek, VI Tydzie zwyk造
Rok A, II
Dzie Powszedni

Sonda