„Piękno liturgii jest najwyższym wyrazem chwały Bożej i stanowi, w pewnym sensie, otwarcie się Nieba ku ziemi.”                                                                                                                                    Benedykt XVI Czym jest liturgia? Liturgia- celebrowanie misterium Chrystusowego. Liturgiczna Służba Ołtarza to formacja do której powołani są chłopcy chcący oddawać chwałę Chrystusowi najbliżej Ołtarza. Wszyscy powołani do Ołtarza odkrywają Wielką Tajemnicę Wiary- Tajemnicę Ofiary Chrystusowej. Ministranci mogą ją odkryć dzięki modlitwie, kiedy przed Mszą wypowiadają: Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia; By myśli moje były przy Tobie, By oczy moje były zwrócone na ołtarz, A serce moje oddane tylko Tobie. Amen" Formacja LSO ma pomagać w przeżywaniu tego co najważniejsze, tego co centralne w wierze katolickiej, tego co fundamentalne w Kościele- Liturgii Mszy Świętej. Do zadań ministrantów wobec ludu wiernych należą: bycie przykładem w postawach, gestach, słowach, dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy, Obecnie nasza grupa liczy ok. 35 ministrantów w różnym wieku. Zbiórki odbywają się w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca po Mszy Świętej.

安i皻a

Poniedzia貫k, Wielki Tydzie
Rok A, II
Poniedzia貫k Wielkiego Tygodnia

Sonda